decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Info

Bij tractor pulling is het de bedoeling dat men met de tractor ingedeeld in klassen op gewicht, een verzwaarde sleepwagen over een zo groot mogelijke afstand te verplaatsen. Elke deelnemer krijgt twee trekbeurten, zodra meerdere deelnemers in een bepaalde klasse twee keer een full-pull behalen moet men in de volgende klasse, met hetzelfde trekkergewicht, tegen elkaar trekken. De totaal getrokken afstand geldt dan als uitslag of er word bij meerdere full-pulls de tijd waargenomen.

Voor deze Trekkertrek verwelkomen wij naast de bekenden van de TSTA, in het bijzonder de deelnemers uit de omliggende dorpen en steden. De Trekkertrek wedstrijden worden volgens het reglement van de TSTA georganiseerd. De deelnemers die zich hebben ingeschreven bij de TSTA doen ook mee voor de kampioenschappen van de TSTA.
Klik hier voor het reglementen van TSTA

loading
×